Pallez RC

Allt om E-handel

Hållbar tillväxt

Dystra tillväxtprognoser och omfördelningar inom den globala marknaden i och med klimatkrisen. Det finns idag många anledningar att som entreprenör rynka pannan i djupa veck – hur ska ens företag kunna hitta en balans där hållbarhet och tillväxt går hand i hand?  

 En fråga som diskuteras aktivt idag i näringsliv, bland ekonomer och entreprenörer är hur man lyckas kombinera social hållbarhet med tillväxt. Det finns många utmaningar inom den globala och nationella handeln idag, inte minst på grund av att ekologisk hållbarhet börjar bli ett allt mer akut ämne för alla näringsidkare. Detta är saker som revisiongsbyrån Grant Thornton arbetar med, läs mer om Grant Thornton här.

Tillväxten kan drabbas på många sätt

Idag finns det en viss tillväxtproblematik inom den nationella och globala handeln. Det handlar förstås om att skapa ekologisk hållbarhet och hur det går – eller inte går – att kombinera med oändlig tillväxt. Många entreprenörer brinner för ämnet och ser också sina verksamheter gå stabilt framåt. Inom grön omställning är det många företag idag som går med tillväxt och samtidigt kan koppla sin verksamhet till ekologisk hållbarhet. Hur drar ditt eget företag nytta av de nya spelreglerna på marknaden? I den här insändaren diskuteras ämnet av en nationalekonom.

Det är inte bara ekologiska frågor som skapar nya regler inom marknaden. Digitalisering och automatisering inom företag är också en stor debatterad fråga. Om allt fler jobb automatiseras, vem ska då betala skatt till välfärden? Å ena sidan kommer ditt företag att nå stora framgångar med digitalisering och automatisering, men utesluter det social hållbarhet där näringslivet spelar viktig roll i att bringa in skatter till samhället? Det går inte att bortse från att Microsoft blev ett av världens största företag just på grund av automatisering.