Pallez RC

Allt om E-handel

Straff för bokföringsbrott

Både större och mindre företag och entreprenörer kan bli åtalade för bokföringsbrott. Straffen varierar beroende på omfattningen. Dagsböter kan vara ett av straffen, men det finns också betydligt högre straffgrader. Mörkertalet inom ekobrotten är stora, eftersom det finns många typer av ekobrott och alla är inte helt glasklara att reda ut.

olssonlilja.se specialiserar man sig på just ekobrott. Bokföringsbrott och liknande är ett vanligt ekobrott och generellt sett har ekobrotten ökat. Ofta har de ekonomiska brotten inte något enskilt offer, utan det brukar snarare handla om att tillskansa sig medel genom att till exempel utnyttja sin position som aktieägare. Att arbeta svart och inte betala skatt är också ett ekobrott, och kan finns i både större och mindre kaliber.

Exempel på bokföringsbrott

I medierna skrivs det ständigt om ekobrott av olika slag. Eftersom ekobrott inte har en egen paragraf, utan underkategorier och förgreningar, brukar de se lite olika ut. I SMP kan du läsa om ett bokföringsbrott efter en konkurs, i E-kuriren skriver de om en ekobrottsdom där straffet blev ringa 4000 kronor i dagsböter. Eftersom det inte finns stora mörkertal inom ekobrott är det svårt att ange någon typisk gärningsman. Det sker på alla samhällets nivåer och både kvinnor och män förekommer som offer och utförare. I SMT skriver man om en kvinna som misstänks för ekobrott.

Det är svårt att utreda ekobrott och därför varierar straffgraden kraftigt. Dessutom är det inte alltid lätt att reda ut vem som har gjort vad, och därför är det svårt med bevisning. Ett exempel på ett vanligt förekommande ekobrott som sällan reds ut ordentligt är medhjälp till skattebrott. Det kan vara att personen som begår brottet inte är helt medveten om att det den gör är en överträdelse.