Pallez RC

Allt om E-handel

Tips när du ska starta företag

Att starta ett företag är ett riktigt äventyr och något av det roligaste du kan göra! Kanske har du någon idé som du vill förverkliga. Det kan gälla en produkt eller en tjänst, men där du ser en lucka på marknaden – det vill säga något som kanske inte finns idag.

Företagsstarten är lite av en turbulent period då du har massor att tänka på; inte bara själva idén du har om vad som ska säljas eller tillverkas, utan allt annat som finns runt omkring. Misströsta inte – mitt i allt kaos finns trots allt en röd tråd att följa som låter dig tänka systematiskt och undvika misstag.

Goda råd kan du dock inte få för mycket av. Här är några användbara tips om vad du ska tänka på när du vill starta ditt eget företag.

Det här behöver du

Någon form av administration ingår alltid oavsett verksamhet. Av den anledningen behöver du skaffa dig en dator, skrivare och liknande utrustning. Du behöver också räkna med att behöva viss administrativ programvara, som ett Office-program med ordbehandlare och kalkylprogram med mera. Det är också bra att ha ett CRM system, exempelvis från ChessIT, för att lagra information om dina kunder med mera.

Noggrann planering

Självklart bör du ha en plan för ditt företag, både på lång och kort sikt. Det du behöver arbeta på i ett så tidigt skede som möjligt är en affärsplan där du kartlägger syfte, metod och allt annat som har med din verksamhet att göra. Innan du sätter igång bör du också ha gjort en noggrann budget, både en resultatbudget och likviditetsbudget, så att du säkerställer att den ekonomiska planen är vettig. Genom budgeten ser du också vilket kapitalbehov du kommer vara i behov av när du kör igång, samt vid vilka tider på året som du bedömer att flödet av intäkter kommer vara som bäst och så vidare.

Andra saker att fundera på rör marknadsföring; hur ska du nå ut till potentiella kunder med ditt budskap och vad får det kosta? Vilket pris ska du sätta på det du erbjuder och hur ser det ut jämfört med eventuella konkurrenter? Dokumentera all din planering noga; allt är långt ifrån hugget i sten och du kommer behöva göra ändringar under resans gång.

Sammanfattningsvis bör du tänka på följande:

  • Skaffa relevant utrustning för verksamheten
  • Upprätta en affärsplan/marknadsföringsplan så tidigt som möjligt
  • Budgetera